Průmyslové bezpečnostní kamery a poplachové zařízení.

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro návštěvníky webové stránky creox.cz dle GDPR je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Rojka s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností Rojka s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Rojka s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Rojka s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o služby společnosti Rojka s.r.o.  a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Rojka s.r.o. a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících jejich postavení vůči společnosti Rojka s.r.o..

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Rojka s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti Rojka s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

  • akademický titul,
  • jméno a příjmení,
  • název obchodní firmy.

2. Kontaktní údaje

  • kontaktní telefonní číslo,
  • kontaktní e-mail,
  • adresy na sociální sítě.

3. Údaje z komunikace mezi Rojka s.r.o. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi společností Rojka s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a společností Rojka s.r.o..

Souhlas se zpracováním kontakních údajů pro budoucí komunikaci

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Rojka s.r.o., IČO:05073936, Na Pankráci 1724/129, Praha 4 140 00, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.